Impremta Provincial de València

Impremta Provincial de València

Imprenta Provincial de Valencia

La Impremta Provincial assumix el compromís de millorar la qualitat dels servicis que presta als usuaris. Esta carta de servicis descriu els conceptes i tota la informació necessària per a la bona gestió de les comandes.

 

• QUI SOM?

La Impremta Provincial és el servici de la Diputació de València destinat a satisfer les necessitats dels departaments i organismes que en depenen en matèria d'impressió, publicacions i reproducció de documents.

 

• DRETS DELS USUARIS EN RELACIÓ AMB ELS NOSTRES SERVICIS

- Col·laboració activa de la Impremta amb els distints departaments, que posarà a la seua disposició la informació i els mitjans necessaris per al bon desenvolupament dels servicis,

- Viabilitat i termini de lliurament,

- Conéixer les persones encarregades de la  responsabilitat de les quals depenen els treballs,

- Orientació i informació sobre els requisits dels treballs a fer,

- Conéixer en qualsevol moment l'estat de tramitació del servici sol·licitat,

- Cost del servici sol·licitat.

 

• ELS NOSTRES COMPROMISOS

1. Contestar en un dia les sol·licituds de treball no viables.

2. Fer els treballs sol·licitats en els terminis següents:

- Treballs de papereria institucional: cinc dies (si el treball no requerix mà d'obra externa)

- Treballs de reproducció simple de documents: tres dies (si el treball no requerix una enquadernació especial)

- Treballs de distribució de material ja imprés: quatre dies

- Treballs que requerixen disseny, maquetació o tractament d'imatges: es concertaran prèviament entre el servici sol·licitant i les necessitats de la Impremta

3. Contestar les queixes i suggeriments en un termini màxim de cinc dies

 

• SERVICIS QUE S'OFERIXEN:

- Impresos oficials

Cartes i oficis, etiquetes adhesives, carpetes, material de protocol: targetes de visita, targetons, saludes, sobre impresos, correu intern i una àmplia gamma d'impresos oficials

- Servici de reprografia

- Cartelleria

Cartells  de gran format, díptics, tríptics, plegats especials, manuals

- Servici editorial

Impressió de llibres i revistes; enquadernació rústica, contraencolada i de tapa dura

- Impressions especials

Impressió de dades variables i codis de barres

- Destrucció de paper

- Ensobrament de documents

 

• ORDE D'IMPREMTA:

La forma d'encarregar qualsevol treball és amb una sol·licitud del diputat delegat o el cap de servici d'una orde d'impremta al Servici de Contractació i Subministraments.

— A fi d'agilitzar el procés, s'aconsella remetre el full de comanda amb el número d'orde d'impremta i prova al fax 96 132 33 00.
 

Persones Consulteu ací la relació del personal de la Impremta
Organigrama Consulteu ací l'organigrama de la Impremta
Responsable Consulteu ací les dades del responsable del servici

 

IMPREMTA PROVINCIAL DE VALÈNCIA
C/ Ciutat de Llíria, 53 - Polígon Industrial Font del Gerro
Telèfon: 96 132 33 61 - Fax: 96 132 33 00
46988 Paterna (València)

Correu-e Impremta: imprenta@dival.es

Imatge tornar enrere