REGISTRE ACTIVITATS DE TRACTAMENT

REGISTRE ACTIVITATS DE TRACTAMENT

La nova normativa de protecció de dades establix el Registre d'Activitats de Tractament el manteniment del qual correspon a cada responsable i encarregat que davall la seua responsabilitat es realitze el tractament.

El registre d'Activitats Tractament conté tota la informació descrita en l'art. 30 del REGLAMENT (UE) 2016/679 que inclou, entre altres dades, la identificació del responsable, els fins del tractament, els que són els interessats, als que es van a cedir les dades i els terminis previstos de conservació de la informació.

Addicionalment al ser la Diputació de València integrant de l'Administració Local, incorporarà en el dit registre la base legal que legítima cada un dels seus tractaments.

Imatge tornar enrere