Funcions

Com a funcions principals, gestionem els plans provincials següents:

Pla Provincial d'Obres i Servicis, Pla Operatiu Local, Pla Provincial de Camins Rurals, Pla d'Actuacions Urbanístiques, etc.

Imatge tornar enrere