CLUBS D'ELIT

Bases convocatoria 2016

BOP núm. 138 de 19-07-2016

 

Podran sol·licitar aquestes subvencios el clubs d'elit de la província de València, legalmente constituïts, sent imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de Clubs, Federacions i la resta d'entitats esportives de la Comunitat Valencian.

Són subvencionables els clubs esportius que acrediten gran rellevància esportiva atenent als seus resultats en competicios oficials.

 

CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES

Bases convocatòria 2016

BOP núm. 36 de 23-02-2016

 

Temporada esportiva setembre 2015 / setembre 2016.

Presentació de sol•licituds fins al 26-03-2016

Model Sol•licitud + Fitxa tècnica del club

Imprés alta/modificació tercers

 

PROGRAMES ESPORTIUS MUNICIPALS

Bases convocatòria 2016

BOP núm. 36 de 23-02-2016

Presentació de sol•licituds fins al 26-03-2016 - Carpeta Ajuntament

 

Subvencions aprovades en Junta de Govern de 28-06-2016 (Pendent publicació en el BOP)

- Ajuntaments (polse ací)

PROJECTES SINGULARS D'INICIACIÓ TÈCNIC ESPORTIVA

Bases convocatòria 2016

BOP núm. 36 de 23-02-2016

Presentació de sol•licituds fins al 26-03-2016 - Carpeta Ajuntament

 

Subvencions aprovades

- Ajuntaments (polse ací)

 

¡ATENCIÓ! - Termini de justificació fins al 05-10-2016

Model certificat justificació: (polse ací)

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS EXTRAORDINARIS

Bases convocatòria 2016

BOP núm. 36 de 23-02-2016

Presentació de sol•licituds fins al 26-03-2016 - Carpeta Ajuntament

 

 

JÓVENS ESPORTISTES

Bases convocatòria 2016

BOP núm. 36 de 23-02-2016

 

Presentació de sol•licituds fins al 26-03-2016

Model de sol•licitud

Imprés alta/modificació tercers

 

Ajudes aprovades/desestimades: Junta Govern de 18-07-2016

Termini de justificació fins al 30-09-2016

Imatge tornar enrere