La Diputació de València, a través de la seua Àrea de Cultura, participa directament o indirecta en la majoria dels actes culturals que enriqueixen la vida ciutadana de la província de València.

 

I ho fa per tres vies distintes. Primer, gràcies a programes específics d’assistència cultural als municipis, dissenyats i gestionats pel Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC). També a través de programes o premis concrets: Premi Iturbi de Piano, Beques Alfons Roig, Festival Internacional de Pirotècnia, Campanyes de Normalització Lingüística o de Retrobem la Nostra Música. Programes i activitats que no descuiden mai cap tipus de públic (infantil, juvenil, adult i tercera edat).

 

Segonament, a través de subvencions directes a entitats culturals, associacions musicals, falles  o ajuntaments per a què puguen desplegar les activitats culturals que els són pròpies. I en tercer però no menys important lloc, amb la  programació desplegada pels centres propis.

 

Pel que fa a eixa programació pròpia, l’Àrea de Cultura gestiona directament quatre museus que vinculen la Diputació —i ha sigut així des de la seua creació al segle XIX— amb les més pregones senyes d’identitat cultural dels valencians: des dels primers hòmens i les primeres civilitzacions que ocuparen el territori (Museu de Prehistòria de València) fins a la contribució valenciana al naixement del món modern (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat), parant molta i especial atenció al seu patrimoni immaterial (Museu Valencià d’Etnologia) i a l’estreta relació històrica dels valencians amb la tauromàquia (Museu Taurí).

 

A banda dels museus i centres propis (com el Centre Cultural La Beneficència), l’Àrea de Cultura també disposa d’un Centre Teatral propi —L’Escalante— que produeix i desenrotlla una completa activitat escenogràfica durant tot l’any; i d’una editorial i centre d’estudis, la Institució Alfons el Magnànim, que propicia i edita investigacions directament relacionades amb la cultura valenciana. Tot això converteix la Diputació de València en la major potència cultural de la província, tant pel que fa al número de les activitats que programa com a la seua diversitat i, sobretot, a la seua dispersió geogràfica per tots els pobles valencians. No debades, el suport i l’assistència als municipis de la província és, en definitiva, la raó de ser d’una institució com la Diputació.

 

 
 
  • www.dival.es/cultura

  • C/Corona 36 46003 Valencia

  • Mario Carrión Peinado

  • 963 883 538

  •  

Museu de Prehistòria de Valencia
Museu Valencià d'etnologia
MUVIM
Museu de Prehistòria de Valencia
 
Museu de Prehistòria de Valencia
 
Revista Debats
 
Museu de Prehistòria de Valencia
 
Museu de Prehistòria de Valencia
 
Museu de Prehistòria de Valencia
 
Museu de Prehistòria de Valencia
 
Museu de Prehistòria de Valencia
 
Alfons Roig
 
Museu de Prehistòria de Valencia

Quienes somos

 

Personas Desde aquí tendrá acceso al listado de personal de la unidad de Cultura
Organigrama Desde aquí tendrá acceso al organigrama de la unidad de Cultura
Reponsable Pinche aquí para obtener el responsable de Cultura
Diputado delegado Sr. Xavier Rius Torres. Ver más