EL SERVICI DE FORMACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA REP EL PREMI DE L’INAP A LES MILLORS ACTUACIONS EN LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

L’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) ha concedit al Servici de Formació de la Diputació de València el premi a les millors actuacions en la gestió de la formació per a l’ocupació en les administracions públiques pel seu sistema de gestió de les sol·licituds de formació. (Resolució de l’Institut Nacional d’Administració Pública de 21 de gener de 2014).

Este premi és el quart guardó que rep el Servici de Formació de la Diputació de València per la qualitat, tant dels materials didàctics, com de la gestió de la formació, i suposa un reconeixement a una línia de treball que s’ha anat consolidant any rere any, amb la intenció d’oferir una formació eficaç, actualitzada i accessible a tots els professionals, així com desenrotllar estratègies formatives innovadores que contribuïsquen a la millora de l’aprenentatge i l’aplicabilitat del que aprén.

El sistema global de gestió de la demanda sorgix de la necessitat de gestionar adequadament, i sobretot, de forma àgil i transparent, les aproximadament 18.000 peticions de formació que es formulen anualment en el marc dels Plans de formació gestionats per la Diputació de València.

Imagen volver atrás