APROVATS ELS PLANS DE FORMACIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A 2015

S'han aprovat els plans de formació per a 2015:

Termini per a sol·licitar el cursos: del 20 de febrer al 26 de març, ambdós inclusivament.

Termini per a sol·licitar el cursos: desde el 20 de febrer fins a 15 dies abans de l'inici de cada activitat formativa. 

Termini per a sol·licitar el cursos: del 20 de febrer al 26 de març, ambdós inclusivament.

Termini per a sol·licitar el cursos: del 20 de febrer al 20 de març, ambdós inclusivament.

 

Les sol·licituds s’han de realitzar a través del programa de TELETRAMITACIÓ de la nostra  Web.

 

Té més informació dels cursos accedint a l’apartat d’Accions Formatives de la nostra Web i a la Guia de l’Alumnat.

 

  

Imagen volver atrás