Ampliació del termini de justificació de subvencions destinades a esportistes d'elit i joves esportistes

S'amplia el termini de justificació fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 16 de novembre de 2017 (veure anunci)

Programa de Gestió Forestal Sostenible 2017

Convocatòria del Programa de Gestió Forestal Sostenible 2017. Té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització d'accions en matèria de gestió forestal sostenible per a l'exercici 2017.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre d'enguany.

S'amplia el termini de justificació de subvencions a clubs, entitats esportives i federacions per a activitats especials, extraordinàries i anuals 2017

Podran sol·licitar estes subvencions els clubs, entitats esportives i federacions de la província de València, que reunisquen els requisits establits en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València.

 

Termini de sol·licitud del 5 al 31 de juliol de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació d'estes subvencions fins al fins al 31 de desembre d'enguany.

S'amplia el termini de justificació de les ajudes a programes municipals de joventut 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes als ajuntaments, entitats locals menors, les mancomunitats i els organismes autònoms de la província de València.

 

Més informació: www.dival.es/juventud

 

Termini de sol·licitud fins a l'1 d'agost de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació d'estes ajudes fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 15 de novembre de 2017 (veure anunci)

S'amplia el termini de justificació de subvencions a clubs, entitats esportives i clubs d'elit per a la realització de la temporada esportiva 2017

Podran sol·licitar estes subvencions els clubs, entitats esportives i clubs d'elit de la província de València, legalment constituïts, sent imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de Clubs, Federacions i la resta d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

 

Termini de sol·licitud del 5 al 31 de juliol de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació de les subvencions fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 15 de novembre de 2017 (veure anunci)

S'amplia el termini de justificació de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a desenrotllar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmes i/o en contra de la violència de gènere

La Diputació de València convoca estes ajudes para entitats sense ànim de lucre.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

Període de sol·licitud del 30 de maig de 2017 al 23 de juny de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació fins al 31 de desembre d'enguany.

S'amplia el termini de justificació de subvencions destinades a implantar mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i homes 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes dirigides a ajuntaments de fins a 30.000 habitants i entitats locals menors de la província de València.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

Període de sol·licitud del 30 de maig de 2017 al 23 de juny de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació fins al 31 de desembre d'enguany.

S'amplia el termini de justificació de subvencions a associacions juvenils per a la realització de programes 2017

Podran sol·licitar estes subvencions les associacions juvenils de la província de València legalment constituïdes, així com els consells locals de joventut que reunisquen els requisits establits en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València.

 

Termini de sol·licitud del 5 al 31 de juliol de 2017.

 

S'amplia el termini de justificació fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 14 de novembre de 2017 (veure anunci)

Convocatòria de la I Edició dels premis GO! de la Diputació de València

La Diputació de València convoca la concessió de la I Edició dels Premis GO! a la recerca i a la societat civil, de la Diputació Provincial de València amb la finalitat de reconèixer la labor de persones físiques i jurídiques en els camps de la recerca, la divulgació, el desenvolupament d'aplicacions i la promoció de la cultura de Govern Obert.

 

Terme de presentació de sol·licituds fins al 11 de decembre de 2017.

Imatge tornar enrere