Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) 2020

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les comunitats de municipis jurídicament constituïts, de la província de València.

El termini per a la presentació serà fins al 22 de juny de 2020.

Convocatoria per a la concessió de subvencions a societats musicals "Excel·lent, música de banda 2020"

El BOP nº 103, d'1 de juny, publica la convocatòria de subvencions "Excel·lent, música de banda 2020" destinada a Societats Musicals. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP.

Nous terminis per a la justificació de les convocatòries del Servei de Medi Ambient

Amb el reinici, l'1 de juny del 2020, dels terminis administratius suspesos durant l'estat d'alarma, queda modificada la data de justificació de les convocatòries següents del Servei de Medi Ambient. S'amplien els terminis en la mateixa quantitat de dies en què van estar suspesos.

Gira Comarcal Escalante 2020

A causa de l'estat d'alarma i fins que finalitze, s'ha ajornat l’obertura del termini per a presentar sol·licituds de participació en la Gira Comarcal de l’Escalante 2020, que enguany es durà a terme amb l’espectacle de dansa Pi.

Provisió temporal del lloc de treball de viceinterventor/a en la Diputació de València

Provisió temporal en comissió de serveis del lloc de treball de viceinterventor/a, incardinat en el centre Intervenció de la Diputació de València

Sol·licitud amb instància general a través de la Seu Electrònica (accés ací)

Subvencions destinades a actuaciones Smart Cities 2020

A causa de l'estat d'alarma, s'ha ajornat, fins a la seua finalització, la publicació de la convocatòria per a la concessió de subvencions amb destinació a actuacions de Smart Cities 2020.

No obstant això, a títol informatiu i sense caràcter vinculant, en els documents adjunts es pot accedir a les bases d'esta convocatòria amb l'objectiu que les entitats locals interessades puguen començar a redactar el seu projecte. 

Nou calendari fiscal de l'exercici 2020

BOP de dimecres 29 d'abril de 2020 (veure anunci)

Imatge tornar enrere