La plaça de bous

Fullet desplegable amb informació i terminologia de les places de bous.

El bou de lídia

Fullet desplegable amb la terminologia del bou.

Drets lingüístics en l'Administració

Tríptic Din A4 desplegable en el que es fa un resum dels drets lingüístics en l'àmbit de l'Administració valenciana i es relaciona la normativa aplicable en el moment d'edició del fullet.

Quadern de la música

Quadern de 22 pàgines amb els conceptes bàsics del llenguatge musical: el pentagrama, les notes, el semitò i les alteracions, les claus, el compàs, els signes de prolongació, els signes de repetició, els matisos, el temps. També inclou algunes lliçons bàsiques sobre la música vocal, la música instrumental, els instruments de percussió, corda i vent, i un glossari de la terminologia musical elemental.

Vocabulari de la informàtica i internet

Fullet de 12 pàgines de 15 x 21 cm. Depòsit Legal V-2406-2003.

Lèxic del teatre

Full desplegable amb la terminologia bàsica de la sala, l'escenari i el personal del teatre.

Imagen volver atrás