Es publica la convocatòria de subvencions per a la implantació del Pla de Normalització Lingüística 2019