Normalització Lingüística publica un tutorial per a aprofitar els recursos del seu web i les seues xarxes socials