Suspensió de terminis i ajornament d'activitats amb motiu de la COVID-19

Des de l'entrada en vigor el passat 14 de març de 2020 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i segons la disposició adicional tercera del mateix, se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Per la qual cosa, les convocatòries de premis i subvencions i altres activitats previstes per l'any 2020, en el marc de la tasca de foment de la cultura duta a terme per l'Àrea de Cultura de la Diputació de València romanen pendents d'aprovació.

En qualsevol cas, des de l'Àrea de Cultura i els Serveis Administratius de Promoció Cultural, estem treballant per tal de reduïr els terminis i els temps necessaris per a l'aprovació i publicació de les convocatòries i les tasques posteriors, per al bon desenvolupament de les activitats culturals una volta retornem a la normalitat.

Imagen volver atrás