Previsió de convocatòries i d'activitats amb motiu de la COVID-19

Des de l'entrada en vigor el passat 14 de març de 2020 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i segons la disposició adicional tercera del mateix, se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Per aquesta raó, les convocatòries de premis i subvencions i altres activitats previstes per l'any 2020, en el marc de la tasca de foment de la cultura duta a terme per l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, romanen pendents d'aprovació.

No obstant això, l'apartat 4 de la disposició adicional tercera del Reial Decret estableix que, les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que siguen indispensables per a la protecció de l'interés general.

Per la qual cosa, en atenció al caràcter indispensable per a la protecció de l'interés general en el sector cultural de la província de València, per tal de fer efectiu el dret d'accés a la cultura, en els propers dies es publicaran algunes convocatòries a l'empara d'aquella disposició.

Imagen volver atrás