I EDICIÓ PREMIS GO!: Premis d'Investigació i Societat Civil en Govern Obiert. BDNS (identif.) 398141.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques que individual o col·lectivament facen treballs de recerca, divulgació, desenvolupament d'aplicacions o promoció de la cultura de Govern Obert.

 

El termini per a presentar sol·licituds serà del 17 de maig al 16 de juny de 2018.

 

Els premis tenen per objecte reconéixer la faena de persones físiques i jurídiques en els camps de la recerca, la divulgació, el desenvolupament d'aplicacions i la promoció de la cultura de Govern Obert.

 

Tramitació en la Seu Electrònica

 

BOP núm. 93, de 16/05/2018: veure anunci

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ:

Imagen volver atrás