Subvencions 2020

 

   ►   Logo Diputació de València
   ►   Logo Servei de Transparència
   ►   Logo GO! Dival

 

•  Convocatòria de subvencions destinades als municipis i les entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (3/20/TRA)

PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: DEL 20 DE JUNY AL 20 DE JULIOL DE 2020

 

   ►  Decret de bases de la convocatòria
   ►  Anunci de publicació en BOP
   ►  Sol·licitud i presentació del projecte. Annex I (M.I. Participació)
   ►  Sol·licitud i presentació del projecte. Annex I (M.II. Transparència)
   ►  Compromís de treball en xarxa. Annex II (M.I. Participació)
   ►  Compromís de treball en xarxa. Annex II (M.II. Transparència)
   ►  Acceptació expressa de la subvenció. Annex III (M.I. Participació)
   ►  Acceptació expressa de la subvenció. Annex III (M.II. Transparència)
   ►  Justificació de despeses. Annex IV (M.I. Participació)
   ►  Justificació de despeses. Annex IV (M.II. Transparència)
   ►  Guia explicativa

 

 

• Convocatòria de subvencions destinades a municipis de fins 50.000 habitants i entitats locals menors de la província de València per al foment, la promoció i la divulgació de la responsabilitat social 2020 (4/20/TRA)

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DE L'11 DE JUNY AL 10 DE JULIOL DE 2020

 

   ►  Decret de bases de la convocatòria
   ►  Anunci de publicació en BOP
   ►  Sol·licitud i presentació del projeccte. Annex I
   ►  Acceptació expressa de la subvenció. Annex II
   ►  Justificació de despeses. Annex III
   ► Guia explicativa

 

 

• Convocatòria de subvencions destinades a entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'acces a la informació pública 2020 (5/20/TRA)

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DE L'11 DE JUNY AL 10 DE JULIOL DE 2020

 

Imagen volver atrás