Tauler d'anuncis

 

La Diputació de València promou la tercera edició de l’itinerari formatiu #DIVALDirectia Lideratge, Direcció i Millora de la Gestió de les Administracions Locals, del qual li adjuntem fullet informatiu.

 

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 13 de setembre (inclòs). Per a presentar les sol·licituds i portar-ne el seguiment, heu d’accedir a la teletramitació i sol·icitar el mòdul o mòduls als quals desitgeu assistir.

 

Els pròxims dies 5, 10, 12 i 17 de juny, se celebra el curs sobre "El nou model de control intern de les EELL", d'especial rellevància per als Interventors, Secretari Interventors, Tresorers i tècnics en general de les àrees econòmiques dels ajuntaments, oganitzada per la Diputació d'Alacant.

 

Amb motiu de l’inici del Mòdul V: 137 #DIVALDirectia (2a edició) LIDERATGE, DIRECCIÓ I INNOVACIÓ PÚBLICA DES DE LA PRÀCTICA, s’ha previst la celebració de la conferència «La comunicació del valor públic».

Novetats