ACCIONS FORMATIVES CORRESPONENTS A LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES DIVALCONTA, DIVALGEST, PORTALS WEB I DIVALPAD

En el marc del Pla de Formació Local per al 2017, el Servei de Formació de la Diputació de València ha programat quinze accions formatives corresponents a les aplicacions informàtiques Divalconta, Divalgest, Portals web i Divalpad.


Us informem que el termini d’inscripció finalitzarà  el pròxim dia 31 de maig (inclusivament).


 


Per a presentar les sol·licituds i portar el seu seguiment, accediu a la teletramitació a través de l’enllaç del curs al qual desitgeu assistir.


 


 


DIVALCONTA: Sicalwin.


Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. VALÈNCIA


12 de juny Teletramitació


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Visió general. VALÈNCIA


16, 20, 22, 26 i 28 de juny Teletramitació


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Visió general.GANDIA


16, 18, 20, 24 i 26 d’octubre Teletramitación


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Registre de factures


i abonaments. Gestió de les factures rebudes i


emeses (en línia).VALÈNCIA


Del 27 de juny a l’11 de juliol Teletramitación


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Registre de factures


i abonaments. Gestió de les factures rebudes


i emeses (en línia).GANDIA


Del 5 al 23 d’octubre Teletramitación


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Gestió d’Actius. VALÈNCIA


21 i 22 de setembre Teletramitació


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Projectes de


despeses amb finançament afectat. VALÈNCIA


29 i 30 de juny Teletramitació


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Projectes de despeses


amb finançament afectat. XÀTIVA


2 i 3 d’octubre Teletramitació


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Presentació de


dades en plataformes. Sindicatura de Comptes, Oficina


Virtual d’Entitats Locals.VALÈNCIA


28 i 29 de setembre Teletramitació


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Presentació de


dades en plataformes. Sindicatura de Comptes,


Oficina Virtual d’Entitats Locals. GANDIA


27 i 28 de novembre Teletramitación


 


Portals web municipals: Administració. VALÈNCIA


2, 3, 4, 5 i 6 d’octubre Teletramitació


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Tancament i obertura. VALÈNCIA


23, 24 i 25 d’octubre Teletramitación


 


DIVALCONTA: Sicalwin. Tancament i obertura. XÀTIVA


13, 14 i 15 denovembre Teletramitación


 


DIVALGEST: Gestió d’ingressos


(Interpública.lasoft).VALÈNCIA


7 i 8 de novembre Teletramitació


 


DIVALPAD: Gestió del padró d’habitants


(Interpública.Iasoft). VALÈNCIA


13 i 14 de novembre Teletramitació


 


Informació:


Correu electrònic: formacion@dival.es


Adreça de twitter:@formaciodival


Telèfons d’atenció a l’usuari: 902 460 202/963 882 525

Imatge tornar enrere