ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2015 DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Ja es troba obert el termini perquè les entitats locals de la província de València s’adherisquen al Pla Agrupat de Formació Contínua que promou la Diputació de València per a l’any 2015.

 

La Comissió  de Formació Local de la Comunitat Valenciana ha acordat que els ajuntaments amb menys de 200 empleats a data 31 de juliol de 2014 queden automàticament adherits al pla de la província respectiva, llevat que de manera expressa es rebutge l’adhesió per part del representant legal de l’entitat local, la qual cosa s’hauria de formalitzar per escrit. També s’ha adoptat l’acord que és necessària l’adhesió expressa al Pla Agrupat de les entitats amb més de 200 empleats públics, en els quals serà necessari l’acord amb la representació sindical.

 

Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua promogut per la Diputació de València per a 2015 de les entitats locals amb més de 200 empleats a data 31 de juliol de 2014:

  • L'agrupació es realitzarà a través del portal FEDAP. Les instruccions per a formalitzar l'adhesió per part de les entitats locals de més de 200 empleats a través del portal FEDAP estan disponibles en esta pàgina Web en l'apartat de Gestions dels Ajuntaments. Pot  accedir-hi a través de l’enllaç següent:

Instruccions per a l’adhesió d’entitats de més 200 empleats

  • És necessari donar compte a la representació sindical del Pla Agrupat de Formació Contínua 2015.
  • L'adhesió ha de formalitzar-se abans del pròxim dia 30 de gener.

 

Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua promogut per la Diputació de València per a 2015 de les entitats locals amb menys de 200 empleats a data 31 de juliol de 2014:

 

  • Les entitats locals amb menys de 200 empleats a data 31 de juliol de 2014, queden automàticament adherides al Pla, llevat que de forma expressa es rebutge l'adhesió per part del representat legal de l'entitat local, la qual cosa s'hauria de formalitzar per escrit
  • És necessari, a més a més, que les entitats locals de menys de 200 empleats actualitzen les seues dades d’acord amb l’annex que hi ha disponible en esta pàgina web en l’apartat Gestions dels Ajuntaments. Es pot accedir-hi a través de l’enllaç següent:

Imprés d’actualització d’entitats de menys de 200 empleats

 

  • Si no desitgeu que la vostra entitat quede adherida de manera automàtica a este Pla, és necessari formalitzar la renúncia per escrit i enviar-la per correu eletrónic abans del pròxim 30 de gener.

Si té algun dubte, pot posar-se en contacte amb el Servici  de Formació de la Diputació de València en el telèfon 902 460 202 o bé per correu electrònic, formacion@dival.es .

Imatge tornar enrere