ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2020 PER A ENTITATS LOCALS DE MENYS DE 200 EMPLEATS/ADES

 

Un any més la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha convocat les subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l’Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l’Acord de formació per a l’ús de les administracions públiques (AFEDAP).

 

 

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3481&L=1

 

Les entitats locals de la província amb inn nombre d'empleats/des inferior a 200 s'adherixen automàticament al Pla Agrupat de Formació de la Diputació de València.

No obstant això, necessitem formalitzar l'adhesió al pla i disposar de les dades actualitzats de cada entitat local. Per a aixó, caldrà omplir i enviar rls documents següents:

 

1 . Annex d'actualització de dades  entitat local de menys de 200 empleats /ades.
2 . Annex d'autorització del validador / a.
 

Elb tràmit per a aportar els dos annexos al Servici de Formació de la Diputació de València està disponible en la seu electrònica de la Diputació, a través de la Carpeta d'Ajuntaments:

 

https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.html

 

Servici de Formació> ADHESIÓ al pla AGRUPAT DE FORMACIÓ PER A ENTITATS LOCALS DE MENYS DE 200 EMPLEATS /ADES.

 

En la carpeta d’ajuntaments trobareu els documents anteriors. Caldrà omplir la sol·licitud d’adhesió i descarregar i omplir els annexos, i pujar-los a la Carpeta d’Ajuntaments firmats digitalment tal com s’indica en aquestes  Instruccions .

 

Si no desitgeu que la vostra entitat quede adherida de forma automàtica a aquest Pla, és necessari formalitzarla vostrarenúncia per mitjà del mateix tràmit, i en aquest cas caldrà assenyalar en la sol·licitud «Renúncia».

 

El termini per  reatlitzar estes gestions finalitza el próxim día 19 de juny.

 

Per la vostra informació, ací té el Pla Agrupat de Formació 2020 .

 

Per a qualsevol informació addicional no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: formacion@dival.es

Imatge tornar enrere