JORNADA D'ESTUDI SOBRE LES LLEIS 39/2015, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, I 40/2015, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC

El dia 15 de setembre de 2016 se celebrarà en la ciutat de València la "Jornada d'estudi sobre les Lleis 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic", organitzada per la Diputació de València i per la Fundació Democràcia i Govern Local.


Programa jornada

Inscripció 

 

Informació:

Correu electrònic: formacion@dival.es

Teléfon d’atenció a l’usuari: 902 460 202 / 963 883 985 

Imatge tornar enrere