SEMINARI GO! TRANSPARÈNCIA I DRET D´ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA

El Servei de Transparència convoca el“SEMINARI GO! TRANSPARÈNCIA I DRET D´ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA”, destinat a professionals de la Funció Pública de la Diputació i dels ajuntaments de la província de València i que es celebrarà a València, en ADEIT . Pl.Verge de la Pau,3 (Junt a Sta.Catalina) al Saló de Graus , el proper 29 de maig

El curs es desenvoluparà en dues parts diferenciades. La primera consistirà a proporcionar als assistents un model teòric de referència i tractar les problemàtiques a les quals s'enfronten els tècnics en relació al Dret d'accés. En la segona part s'utilitzarà una metodologia de taller pràctic en la qual, mitjançant un diàleg entre professionals, es resoldran els dubtes i els casos pràctics que plantegen els assistents.

 

Tindran preferència en la selecció per a participar en el seminari els empleats públics que desenvolupen funcions en transparència i/o protecció de dades.

 

Per a presentar les sol·licituds i fer-ne el seguiment entreu en Teletramitació fins al 23 de maig  (inclòs).

 

Per a més informació adjuntem la guia didàctica del seminari.

 

Informació:

Correu electrònic: formacion@dival.es

Adreça de twitter:@formaciodival

 

Telèfons d’atenció a l’usuari: 902 460 202/963 882 525

Imatge tornar enrere