VIDEOCONFERENCIA: Trabajar en remoto, renovarse o morir.

 

El teletreball ha irromput en les nostres administracions públiques, amb motiu de la crisi sanitària. No obstant això, molts experts sostenen que ha arribat per a quedar-se i que molts serveis es prestaran en aquesta modalitat. 

 

¿Hi ha prou preparació? ¿Es donen les condicions materials i humanes perquè això siga possible? Aquest nou escenari impacta de forma notable sobre la concepció del treball, l’avaluació i la tasca directiva. Hi ha institucions que van començar abans, que ens poden donar alguna pista i respondre a alguns d’aquests interrogants.

Per això, amb motiu del desenvolupament de DIVALDirectia 3a edició, s’ha previst la celebració de la videoconferència:

Trabajar en remoto, renovarse o morir.

 

Consuelo Cebrián Lozano, és mare de dos fills, treballadora social i llicenciada en Dret, màster en Dret del Treball i Seguretat Social i especialista en Lideratge i Direcció.

Ha sigut docent en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i en l’Escola de Pràctica Social de la Universitat de Múrcia; ha fet també diverses col·laboracions amb la Universitat Miguel Hernández d’Alacant i amb en l’Escola de Formació de Telefónica.

Vocal de la Junta de Govern en la Comissió d’Investigació del Col·legi de Treballadors Socials de València, ha publicat articles entre els qual destaca «Cambios en la comunicación y nuevas tecnologías TIC’s».

Treballa en Telefònica, en l’àrea de Recursos Humans, des del 1990 i actualment és la cap de Relacions Laborals de Comunitat Valenciana, Múrcia i Balears, d’aquesta empresa.

Li agrada caminar a l’aire lliure pels pobles de la Comunitat Valenciana i els esports d’aigua.

 

L’acte se celebrarà l’1de desembre, en horari de 9.00 a 11.00 hores, per mitjà de videoconferència en la Comunitat d’Aprenentatge del Servei de Formació.

 

Places limitades. Uns dies abans de la celebració, es rebrà la notificació d’admissió junt amb l’enllaç per a accedir a la videoconferència, com també les instruccions d’accés.

 

Per a inscriure-vos i portar-ne el seguiment, entreu enTELETRAMITACIÓ fins al dia 25 de novembre (inclusivament). Recordeu que és necessari actualitzar les vostres dades en la teletramitació.

 

Servei de Formació

Hugo de Moncada, 9

46010 València
Tel.: 96 388 25 25

www.dival.es/formacion | Blog del Servei de Formació

formacion@dival.es

twitter: @formaciodival

Imatge tornar enrere