Preguntes més freqüents-consorci

  • Si ja pague una taxa de fem en el meu ajuntament, per què he de pagar esta taxa?

La taxa que pagueu en el vostre ajuntament és per l’arreplega del fem, mentres que la taxa que haveu de pagar al consorci és pel tractament del fem. 

 

  • Si tinc domiciliat el rebut del fem, ¿també tinc domiciliada esta taxa?

No. Haveu de sol·licitar-ne la domiciliació.

 

  • ¿He de pagar la taxa per un habitatge on només estic els caps de setmana i els mesos d'estiu?

Sí, per ser un habitatge susceptible de ser habitat habitualment o temporalment.

 

  • Sóc propietari d'un habitatge d'un municipi del consorci i he rebut una notificació de la taxa de l'any 2013. ¿És este l'import corresponent a tot l'any?

Sí, eixe és l’import corresponent a tot l’any.

 

  • Sóc propietari d'una indústria. ¿La taxa també comprén la gestió dels residus industrials?

No, la taxa s’exigix únicament pels residus sòlids urbans (restes i residus d’alimentació o detritus procedents de la neteja normal).

 

  • No vull que em presten este servici. ¿Com puc sol·licitar-ho?

Es tracta d’un servici obligatori, com la taxa d’arreplega de fem, i s’ha de pagar quan estiga en funcionament, amb independència que es vullga o no.

 

  • M'ha arribat el rebut de la taxa d'un local que tinc llogat. ¿He de pagar-lo?

Sí. L'ordenança establix que el subjecte passiu de la taxa és el propietari de l’immoble. Haveu de pagar el rebut i, si voleu, podreu repercutir-lo en els inquilins.

 

  • M'ha arribat el rebut d'una casa que està en ruïnes. ¿On puc presentar la reclamació?

Podeu presentar-la en:

 

  • Sóc veí d'un municipi del consorci i he rebut dos rebuts de la taxa: un del meu habitatge i un altre d'una empresa que tinc de 1.500 metres quadrats. L'import que he de pagar és diferent. ¿Es tracta d'un error?

No, l’import dels rebuts dins d’un mateix municipi varia per raó de la superfície i l'ús de l’immoble.

L'ordenança diferencia tipus d'ús (habitatges i activitats) i grava més els que se suposa que generen més residus.

Imagen volver atrás