Què és i qui el paga

És un tribut municipal directe, de caràcter real, de gestió compartida per l'ajuntament i l'Agència Tributària. Per tant:

- La gestió censal (altes i baixes d'activitats, variació d'elements, canvi d'adreça fiscal, etc.) correspon a l'Agència Tributària.

- La gestió tributària (concessió de beneficis fiscals, devolució de rebuts, etc.) correspon a l'ajuntament o al Servici de Gestió Tributària de la Diputació si l'Ajuntament ha delegat la gestió dels tributs.

 

El paguen:

Les persones jurídiques, les societats civils i les entitats de l'art. 35 de la Llei General Tributària que exerceixen activitats econòmiques i empresarials en el territori de l'Estat i tenen un import net de xifra de negocis (INCN) igual o superior al milió d'euros.

 DescripciónTamaño
icono application/pdfArticle 35.4 de la Llei General Tributària12.97 KB
Imagen volver atrás