Informàtica Municipal

Les tasques que desenvolupa la Unitat d’Informàtica Municipal van encaminades a facilitar la incorporació de les noves tecnologies de la informació en les administracions locals amb la finalitat d'aconseguir una administració moderna, eficaç, transparent i àgil.

CATÀLEG DE SERVICIS INFORMÀTICS

 

 • Maquinari. Subministrament periòdic d'equips informàtics
   
 • Aplicacions de gestió municipal: Aplicacions específiques de gestió municipal que arrepleguen les obligacions imposades per altres administracions públiques per a l'intercanvi d'informació.
  • Comptabilitat. Model normal, simplificat i bàsic. Integració amb FACE. Comptabilització automàtica de nòmines generades en diferents aplicatius o per gestories; comptabilització automàtica d’informació tributària i recaptació.
    
  • Gestió tributària. Gestió dels diferents padrons fiscals municipals. Remissió d’informació al Servei de Gestió Tributària per a la recaptació (migració de dades inicials des de l’aplicació de què dispose l’entitat local).
    
  • Padró d'habitants. Gestió dels moviments que es produeixen en el padró d'habitants. Gestió d'intercanvi de variacions amb l'INE (migració de dades inicials des de l'aplicació de què dispose l’entitat amb fitxers d'enviament INE).
    
  • Registre de documents d'entrada i eixida. Registre presencial i telemàtic, integració amb SIR. Normativa SICRES v3. 
    
  • Plusvàlues. Obtenció de liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (no hi ha migració de dades inicials).
    
 • Webs municipals. Ferramentes per a garantir i donar suport a la presència de les entitats locals en internet.
  • Portals municipals. Els portals municipals són les pàgines web dels ajuntaments i per tant el lloc on es publica en format digital la informació municipal. Els portals municipals inclouen les notícies d’actualitat, l’agenda cultural i d'activitats de la localitat, els avisos per a veïns, els serveis municipals, els objectius, la ubicació, els horaris, els telèfons i altres mitjans de contacte, els plans PGOU, i fotos, vídeos i àudios de la vida de la població. En resum, es distribueix la informació útil per a veïns i visitants.
   • Portals Municipals és un gestor de continguts per al desenvolupament de webs municipals, que permet construir webs municipals multi-idioma completes amb dissenys moderns, fàcils i econòmics de crear i mantenir, escalables, i que utilitzen les últimes tecnologies web.
   • La plataforma s’ha desenvolupat específicament per a l'administració local, ha utilitzat com a base el CMS Drupal i ha recopilat les demandes dels usuaris. Actualment hi ha més de dos-cents portals en producció. Amb la publicació de la versió PM 7.5, proposem una plataforma capaç d’atendre les necessitats de la presència web municipal per als pròxims anys.
   • Des de la web municipal s'accedeix a la seu electrònica, al perfil del contractant, a la carpeta ciutadana, o al portal de transparència, i també és el punt de connexió amb les xarxes socials. Tota la informació d'interés per al ciutadà està disponible en el portal municipal. www.portalesmunicipales.dival.es


     
  • App municipal. La nova app de la Diputació de València permet accedir a la informació actualitzada de tots els municipis de la província i establix una comunicació directa amb la ciutadania a través del mòbil o la tauleta.
    
 • Els usuaris tenen a la seua disposició informació actualitzada i permanent en temps real i en els seus dispositius per a estar al corrent de tot el que passa en el seu ajuntament i el seu poble.
 • Els continguts de l'app són els mateixos que els de les webs dels ajuntaments, així que, quan s'actualitze la web, s’actualitzarà automàticament l'app.
 • Serveis que ofereix l’app. L'app té distints apartats informatius: la pàgina d’inici amb els continguts més rellevants, notícies, avisos i informació de l'app.
 • Notícies d'actualitat
 • Enllaços directes a continguts d'interés
 • Menú
 • Bústia ciutadana
 • Bans i avisos
 • Accés a tota la informació de la web
 • Tot açò és configurable en el lloc web municipal.
   
 • Usabilitat. S’ha creat una aplicació amb un disseny uniforme i intuïtiu, d'ús fàcil i àgil a l'hora de navegar. Tot açò afavoreix l'èxit de l'app de cara a l'usuari. S'ha desenvolupat un programari específic perquè les aplicacions mòbils accedisquen a tota la informació continguda en els portals municipals més enllà de les possibilitats del RSS.
  • Servei Inclusite. És una ferramenta que facilita l'accés a continguts i serveis web, i una solució innovadora capaç de proporcionar millor accessibilitat i usabilitat web a tots els usuaris d'internet, independentment de la seua edat o capacitats.
   • Gràcies a la seua interfície intel·ligent que parla i escolta, inclusite® és capaç d’adaptar-se a les necessitats i capacitats específiques de cada usuari i permet diferents modalitats de navegació web.
   • És una solució universal capaç de funcionar sobre qualsevol plataforma i en els navegadors més usats, no té cost per a l’usuari i no necessita programari o maquinari addicional. És adaptable i es pot seleccionar la manera de navegació segons les capacitats i necessitats de cada usuari. Inclusite® és innovador i no afecta gens el disseny o la funcionalitat d'una pàgina web, ja que no cal modificar el codi de la pàgina. És accessible per a tots, ja que l'han testat persones amb capacitats diverses. Com és una ferramenta totalment web, està sempre disponible i s'hi pot accedir des de qualsevol ordinador i en qualsevol lloc amb connexió a internet. És una aportació compromesa amb la societat, ja que vol fer internet accessible per a tots.

     
 • Gestió de noms de domini. S'administren i financen els noms de domini .es de totes les entitats adherides.
   
 • Administració electrònica. Plataforma d'administració electrònica de la Generalitat Valenciana per a entitats locals que permet als ciutadans accedir electrònicament als tràmits de cada entitat.
  • Seu electrònica. Portal d’accés a l’administració electrònica en l'entitat.
    
  • Carpeta ciutadana. Accés, prèvia identificació electrònica, a dades personals i de gestió dels procediments que afecten el ciutadà.
    
  • Catàleg de procediments. Recopilatori d'informació bàsica de cada procés (forma d'inici de la tramitació, termini de presentació, òrgan de resolució, efectes del silenci administratiu, normativa aplicable, recursos, etc.) per a facilitar-ne el coneixement als ciutadans.
    
  • Alta SIA
    
 • Allotjament. Les aplicacions d'administració electrònica, portals web i gestió municipal (excepte la de plusvàlues) estan allotjades en la Diputació. 
   
 • Assistència tècnica. S'ofereix suport tècnic per a manejar les aplicacions i resoldre problemes.
   
 • Formació. En col·laboració amb el Servei de Formació, es dissenyen accions formatives encaminades a promoure i facilitar l’ús de les aplicacions i les noves tecnologies.
   
 • Contacte: diputaciodirecte@dival.es / 963882525
Imatge tornar enrere