Informática Tributaria

SIGTR_Funcional

SISTEMA D’INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (SIGTR)
 

És un projecte d’evolució tecnològica del sistema d’informació de gestió tributària per a cobrir les necessitats actuals i futures de les entitats locals i dels contribuents.


Des d’un núvol privat es presten serveis a 283 ajuntaments i altres entitats i consorcis de la província de València.
La Diputació de València, que actualment presta serveis de gestió tributària i recaptació a 283 entitats locals, consorcis i altres institucions (EELL) de la província de València, que deleguen en el servei provincial de Gestió Tributària (SGT), amb aquest projecte innovador persegueix avançar cap a un nou model de prestació de serveis per a millorar l’orientació al contribuent, millorar la disponibilitat dels serveis tributaris actuals, així com la funcionalitat dels seus processos de Gestió Tributària, facilitar el treball col·laboratiu entre les EELL i el SGT, millorar la integració (interoperabilitat) entre el sistema d’informació de Gestió Tributària i els sistemes de comptabilitat municipals i de la pròpia Diputació de València.


Es cobreix la necessitat de crear un nou model de prestació de serveis informàtics en el núvol amb una major orientació cap al ciutadà i el contribuent, perquè aquest puga accedir directament al servei durant les 24 hores del dia, millorar la seua prestació i la funcionalitat dels processos amb l’administració electrònica, facilitar el treball col·laboratiu entre els ajuntaments i el servei provincial de Gestió Tributària, a més de la productivitat operacional, i innovar en aquest àmbit.

 

Les capes tecnològiques del SIGTR aportaran la infraestructura necessària per a sustentar el núvol privat (núvol del sistema), posant a disposició de la Diputació de València els recursos necessaris en dos Centres de Processament de Dades (CPD) d’avantguarda en configuració d’alta disponibilitat, proveiran els mitjans de telecomunicacions adequats entre els CPD i els usuaris del sistema, atenent a criteris de fiabilitat i seguretat, i desplegaran sobre aquest núvol la solució de gestió tributària i recaptació innovadora.

 

La solució de gestió tributària i recaptació situa el contribuent en el centre dels serveis, amb una visió sobre aquests de 360 graus en tot moment: rebuts, objectes tributaris, domiciliacions, notificacions, documents, historial d’atencions efectuades, avisos «intel·ligents» orientats a facilitar una atenció eficient… La visió de 360 graus permetrà oferir una atenció global, eficient i multicanal.

 

El concepte d’interoperabilitat amb altres administracions és una altra de les claus de la nova solució que, de manera molt senzilla per a l’usuari, l’habilitarà per a l’accés a sistemes d’informació d’altres administracions. La interoperabilitat es concep com un servei de valor afegit per a l’usuari gestor i per al ciutadà.

 

El concepte d’autoservei electrònic tributari és un element diferencial en el projecte. Els ajuntaments disposaran de la seua Oficina Virtual de Recaptació (OVR), de manera que podran consultar i gestionar tota la informació. La OVR permetrà l’eliminació completa del paper en totes les comunicacions entre ajuntaments i Diputació. El concepte d’autoservei també s’ofereix als contribuents i col·laboradors socials, per mitjà de l’Oficina Virtual del Contribuent (OVC), i representa un avanç qualitatiu molt important.
 

Imatge tornar enrere