BASES DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA 2013 (PROJECTES CULTURALS SINGULARS)

 Estes bases s’han publicat en el BOP núm. 78 del 3 d’abril de 2013 i van dirigides a ajuntaments de la província de València amb una població entre 20.000 i 100.000 habitants, per a la realització d’activitats culturals que siguen considerades projectes culturals singulars.


El termini de presentació de

sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.


- Bases i sol·licitud.


- www.sarc.es

Imatge tornar enrere