Concessió de subvencions per al Pla de Normalització Lingüística 2019

Anunci publicat en el BOP 10 octubre de 2019 (vore anunci)

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis de la província de València amb una població entre 4.000 i 10.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.

BOP dimarts 09 d'abril de 2019 (veure anunci)

El text complet de l'extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions: BDNS (Identif.): 447628

Imatge tornar enrere