Descripció

La Diputació en Directe és el centre de la Diputació de València d'atenció al ciutadà i als ajuntaments.

A més dels servicis globals corporatius (centraleta, atenció presencial, atenció de reclamacions, etc.) la Diputació en Directe té dos vessants d'acció en relació a les unitats de la corporació :

 

  • Provisió d'informació: facilita als ajuntaments i als ciutadans qualsevol informació sobre programes, plans, projectes, etc. amb el consegüent estalvi de temps d'atenció i interrupcions en les tasques de gestió del personal de la unitat corresponent.
  • Provisió de servicis: executa servicis senzills concentrats en el temps per a evitar el col·lapse de la unitat corresponent i millorarla qualitat d'atenció a l'usuari. Per exemple: canvis de domiciliacions de tributs, recepció de sol·licituds de participació en plans, subvencions i campanyes, etc.
  • La Diputació en Directe té com a clients els ciutadans, els ajuntaments de la província i els empleats i les unitats de la pròpia Diputació.
  • La Diputació en Directe presta servicis a través de tres canals:
    • Presencial (en la seu central de la Diputació de València)
    • Telefònic: a través dels números 963 882 525 i 963 882 500. A més de la línia 3700 per la qual la unitat arreplega les incidències informàtiques internes.
    • Telemàtic: a través de la pàgina web el servici gestiona la secció de novetats i el tauler d'anuncis de la Diputació. A més de donar resposta a les peticions d'informació que arriben per fax i correu-e a Diputació en Directe.


C/ Serrans, 2 - Tel. 96 388 25 25 – 46003, València
diputaciodirecte@dival.es

Imatge tornar enrere