Firma digital

Firma Digital

 

ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PREVIA

 

PROTOCOL D'ACTUACIONS QUE CAL SEGUIR EN L'EMISSIÓ DE CERTIFICATS DIGITALS

 

 

1 Què és un certificat digital i perquè serveix?

2 Com se sol·licita un certificat digital?

3 Qui pot sol·licitar un certificat digital?

4 Documentació a aportar

5 Quan es pot sol·licitar?

6 On es pot sol·licitar ?

7 Quina classe d'informació es pot obtindre?

 

 

1       Què és un certificat digital i perquè serveix?

 

Un certificat digital és un document digital que identifica una persona (física o jurídica) amb un parell de claus. Un certificat conté la informació següent:

 

·         Identificació del titular del certificat (nom del titular, NIF, adreça electrònica, etc.)

·         Distintius del certificat: número de sèrie, entitat que l’emet, data d'emissió, període de validesa del certificat, etc.

·         Un parell de claus: pública i privada

·         La firma electrònica del certificat

 

Amb un certificat digital, l'usuari tindrà accés a les aplicacions i els serveis telemàtics de la Generalitat Valenciana, l'administració local i l'Administració General de l'Estat, i també podrà utilitzar-se per a:

 

- Firma digital en un sistema de correu electrònic: permet autentificar la identitat de l'emissor del missatge i la integritat del contingut.

 

-  Identificació d'usuaris en serveis telemàtics: limita i normalitza l'accés a la informació continguda en aplicacions mitjançant la validació prèvia de la identificació de la persona que sol·licita l'accés.

 

Aquest tràmit pot fer-se presencialment en qualsevol dels punts de registre (www.accv.es) i en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Diputació de València.

 

2       Com se sol·licita un certificat digital?

 

Pas 1: El ciutadà es dirigeix a un dels punts de registre.

 

Pas 2: El sol·licitant s'identifica amb el DNI, el passaport o el NIE original i en vigor. Si el sol·licitant no disposa d'algun d'aquests documents o no està en vigor, no es podrà fer el procediment de certificació.

Pas 3: A continuació s'imprimirà un codi que s’entregarà a l'usuari perquè es genere el certificat accedint al Frontal de Generació de Certificats Digitals de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica per a completar l'emissió del certificat digital des del seu ordinador.

 Pas 4: En el cas que l'usuari detecte algun error en les dades del certificat, pot sol·licitar-ne la revocació immediata i, si vol, l'emissió d'un nou certificat.

 

3       Qui pot sol·licitar un certificat digital?

 

Qualsevol ciutadà que vulga obtindre i fer ús de la seua firma electrònica expedida per l'ACCV.

 

Qualsevol ciutadà que tinga el seu DNI, passaport o NIE en vigor.

 

4       Documentació a aportar

 

El sol·licitant haurà de presentar el DNI, el NIE o el passaport espanyol en vigor (original).

 

5       Quan es pot sol·licitar?

 

Durant l’horari (enllaç a http://www.dival.es/va/content/atencio-al-ciutada) d'atenció del Servei d'Atenció al Ciutadà i als Ajuntaments de la Diputació de València.

 

6       On es pot sol·licitar ?

 

Els ciutadans que vulguen sol·licitar un certificat digital de l'ACCV hauran d'acudir a un dels punts de registre, entre els quals està la nostra unitat, i sol·licitar-ne presencialment l’emissió.

ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PREVIA

 

7       Quina classe d'informació es pot obtindre?

 

-  Registre d'una petició web per a l'usuari:

·    No suposa cap cost per al sol·licitant.

·    En aquest cas no s'emet el certificat. Simplement es registra el sol·licitant i se li entrega el codi necessari perquè ell mateix genere els seus certificats des del seu equip informàtic.

 

-  El certificat en suport segur:

·    El certificat s’ofereix en targeta criptogràfica.

·    El sol·licitant ha d'omplir l'imprés model 046 i pagar la taxa acordada per la prestació del servei de firma electrònica.

Imatge tornar enrere