Informació general

Servicis d'informació:
 • Informació general dels departaments 
 • Localització i horaris d'immobles que depenen de la Diputació 
 • Convocatòries: concursos, oposicions, beques, etc.
 • Activitats culturals i d'oci: concerts, festivals, teatre, exposicions, etc. 


Servicis de gestió:

 • Informació general sobre els impostos municipals
 • Petició de duplicats de rebuts en període de pagament voluntari i executiu
 • Informació personalitzada de deutes tributaris
 • Modificacions de dades bancàries
 • Modificacions de dades personals, postals, etc.
 • Anul·lació de domiciliacions. NO s'arrepleguen noves altes de domiciliació. El contribuent haurà de fer la domiciliació en el banc.
 • Emissió de certificats cadastrals: Únicament s'emetran certificats cadastrals als titulars dels immobles, o als representants que es troben degudament autoritzats. No s'emetran certificats a hereus.
   
Imatge tornar enrere