Primer període de recaptació voluntari

Període de cobrament entre els dies 1 de març i 2 de maig de 2019, ambdós inclosos

Els contribuents hauran d'efectuar el pagament en qualsevol de les entitats de crèdit col·laboradores, i també poden pagar per internet en la pàgina web de la Diputació de València:

www.dival.es/gestion-tributaria/content/pagament-de-tributs

Correcció d'errors en el primer període de recaptació voluntari en l'anunci del 22 de març (veure anunci)

Imatge tornar enrere