Procés de selecció dels municipis que participaran en les activitats culturals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València 2021

La Diputació de València, a través de l'Àrea de Cultura, duu a terme les campanyes d'activitats culturals anomenades Les Arts Volant, D’Arrel, Escena Erasmus, Etnomusic i Desconfinant la Cultura, mitjançant les quals difon la cultura a les comarques de la província.
 
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP: del 26 de febrer a l'11 de març de 2021.
 
La Diputació de València organitzarà les accions. Les entitats locals que disposen d'espais adequats duran a terme aquestes activitats. A l'efecte d'una organització i una coordinació adequades, la Diputació de València insta les entitats locals interessades a acollir aquestes activitats perquè remeten la sol·licitud de col·laboració en la web sede.dival.es, dins de la Carpeta d'Ajuntaments, en «Altres tràmits».
 
El BOP núm. 38, de 25 de febrer de 2021, publica l'anunci del Decret del diputat de l'Àrea de Cultura núm. 1273, de 10 de febrer de 2021, que aprova el procés de selecció dels municipis que participaran en les activitats culturals de l'Àrea de Cultura.
Imatge tornar enrere