Resolució convocatòria de subvencions destinades a municipis de fins a 50.000 habitants i entitats locals menors de la província de valència per al foment, la promoció i la divulgació de la responsabilitat social 2020 (4/20/TRA)

BOP nº 208 de 29 de octubre de 2020 (vore anunci)

Els

beneficiaris disposen d'un termini de 10 dies, a comptar del següent de la publicació en el BOP, per a comunicar l'acceptació expressa de la subvenció presentant l'annex II degudament omplit i firmat a través de la carpeta d'ajuntaments de www.dival.es. Una vegada transcorregut l'esmentat termini de deu dies, sense que hagen acceptat expressament la subvenció, s'entendrà implícitament que renuncien a la subvenció.

 

Termini de realització d'activitats: Fins al 30 de novembre del 2020.

Termini per a la presentació de la documentació justificativa:  Fins al 7 de desembre del 2020.

BOP núm. 193, de 6 d' octubre del 2020 (vore anunci)

Imatge tornar enrere