Retrobem la Nostra Música (entitats locals) 2019

Ajudes dirigides als ajuntaments de la província de València amb població inferior a 100.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds fins al 6 de maig de 2019.

Inici de tramitació ací

BOP de dimarts 9 de maig de 2019 (veure anunci)

El text complet de l'extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions: BDNS (identif.): 447627

Imatge tornar enrere