Subvencions per a entitats musicals: ajudes per a l'adquisició d`instruments musicals

Ajudes dirigides a les següents entitats amb domicili social a la província de València que complisquen els requisits establits:
I. Societats musicals federades 
II. Corals federades e
III. Orquestres de pols i pua federades 
IV. Grups de tabal i dolçaina federats 
V. Grups de dansa i rondalla federats 

Termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de maig de 2019.

BOP dimarts 09 d'abril de 2019 (veure anunci)

El text complet de l'extracte de la concocatòria pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

BOP dijous 25 d'abril de 2019 (veure correcció d'errors)

Imatge tornar enrere