Subvencions per a jaciments arqueològics Ruta dels Ibers 2019

Ajudes dirigides als Ajuntaments de la província de València que compten amb jaciments arqueològics visitables d`època ibèrica situats en el seu municipi.

Termini de presentació de sol·licituds del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.

BOP dimarts 09 d'abril de 2019 (veure anunci)

El text complet de l'extracte de la convocatoria pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Imatge tornar enrere