Subvencions per a la programació cultural municipal i festes populars (SARC Als Pobles) 2019

Són beneficiaris:
Categoria A: els ajuntaments i entitats locals menors (EATIM) de la província de València. Els ajuntaments amb població superior a 100.000 habitants únicament podran sol·licitar aquesta subvenció per a la realització d`activitats dins de les programacions culturals en els poblats.
Categoria B: els ajuntaments i entitats locals menors (EATIM) de la província de València de menys 5.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds del 10 d'abril al 6 de maig de 2019.

BOP dimarts 09 de maig de 2019 (veure anunci)

El text complet de l'extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions: BDNS (Identif.): 447624

Imatge tornar enrere