Subvencions per a la Projecció d'audiovisuals 2019

Ajudes dirigides als ajuntaments i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València amb població inferior a 100.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.

Inici de la tramitació ací

BOP dimarts 09 d'abril de 2019 (veure anunci)

El text complet de l'extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions: BDNS (Identif.): 447622

Imatge tornar enrere