Subvencions per a premis i concursos literaris 2019

Podran acollir-se a aquestes ajudes els ajuntaments de la província de València amb población inferior a 100.000 habitants i les mancomunitats de municipis de la província de València.

Termini de presentació de sol·licituds del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.

Inici de tramitació ací

BOP dimarts 09 d'abril de 2019 (veure anunci)

El text complet de l'extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions: BDNS (Identif.): 447623.

Imatge tornar enrere