Subvencions per a projectes culturals intermunicipals 2019

Els beneficiaris que podran optar a aquesta subvenció són els ajuntaments de la província de València amb població inferior a 100.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.

Inici de tramitació ací

BOP dimarts 09 d'abril de 2019 (veure anunci)

El text complet de l'extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions: BDNS (Identif.): 447625

Imatge tornar enrere