Altres servicis

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Ajudes i subvencions
Plecs
Licitacions
   
   
   

Tauler d'actualitat

MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA: AMPLIACIÓ TERMINI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I JUSTIFICACIÓ

Termini de realització d'activitats: Fins al 31 de desembre de 2020.

Termini per a la presentació de la documentació justificativa:  Fins al 15 de gener de 2021

Termini de presentació de la justificació: fins al 15 de desembre de 2020

informacion de contacto