Funcions

 

Arreplegar informació de cada una de les unitats de la Diputació.
 
Atendre les sol·licituds d'informació de ciutadans, ajuntaments i de la pròpia corporació.
 
Actualitzar i validar les dades de contacte dels empleats de la Diputació i dels ajuntaments.
 
Informar sobre l'organització, competències, adreça, fax i correu electrònic de les unitats de la corporació.
 
Facilitar i coordinar el flux d'informació dins del departament del Servei de Gestió Informàtica i Organització.
 
Informar sobre nous projectes i programes duts a terme pels servicis de la Diputació.
 
Facilitar els models d'instàncies necessaris per a participar en convocatòries d'oposicions, beques, concursos, etc.
 
Facilitar fullets i tríptics informatius de les activitats culturals organitzades per diferents unitats, servicis o centres que depenen de la Diputació de València.


Imatge tornar enrere