Subvencions a la Gestió Forestal Sostenible 2019

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 12 de juliol de 2019.

Segon període de recaptació voluntari

El periode de cobrament dels tributs dels ajuntaments i altres entitats que han delegat en la Diputació la recaptació serà entre els dies 1 de juny i 1 d'agost de 2019. 

 

La Dipu Et Beca 2019

Si eres major de 18 anys, estàs estudiant algun grau o un cicle superior de formació professional, i resideixes en algun municipi de la província de València, pots resultar beneficiari d'una beca de 500 € al mes durant els mesos de juliol i agost, realitzant pràctiques en una entitat local.

Termini de sol.licitud des del 5 fins al 14 de juny de 2019. 

Premis d'investigació i societat civil en govern obert – II Edició Premis GO!

Dirigits a persones físiques i jurídiques sense ànim de lucre.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 23 de maig al 25 de juny del 2019.

Subvencions destinades a municipis i entitats locals menors per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública 2019

Podran sol·licitar esta subvenció els municipis que tinguen una població igual o menor a 50.000 habitants i les entitats locals menors de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 30 d'abril fins al 29 de maig de 2019.

Subvencions destinades a clubs d'elit de la província per a l'any 2019

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 4 al 28 de maig del 2019

Imatge tornar enrere