Premi Bernat Capó d'Investigació i Difusió de la Cultura Popular Valenciana 2020

El termini de presentació de les obres començarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP i finalitzarà l'11 d'octubre de 2020.

REACCIONA: subvencions per a la implantació de Plans Locals de Gestió de Residus 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

BOP de dimecres 15 de juliol de 2020 (vore anunci)

REACCIONA: subvencions per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d'incendis forestals destinades a ajuntaments 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

REACCIONA: subvencions per a la millora del cicle integral de l'aigua 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

REACCIONA: subvencions per a la implantació del programa 50/50 en les escoles públiques 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

REACCIONA: subvencions per a la instal·lació d'energies renovables en edificis i equipaments municipals 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

Subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica 2020

Termini de presentació: fins al 3 d'agost del 2020

BOP de divendres 17 de juliol de 2020 (vore anunci)

Subvencions a les entitats locals amb destinació al sosteniment dels serveis socials generals 2020

Subvencions nominatives a les entitats locals de la província de València amb destinació al sosteniment dels serveis socials generals 2020, programes de prestacions socials bàsiques.

Esta línia de subvenció nominativa està pendent de la comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Imatge tornar enrere