Subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica 2020

Termini de presentació: fins al 3 d'agost del 2020

BOP de divendres 17 de juliol de 2020 (vore anunci)

Subvencions a les entitats locals amb destinació al sosteniment dels serveis socials generals 2020

Subvencions nominatives a les entitats locals de la província de València amb destinació al sosteniment dels serveis socials generals 2020, programes de prestacions socials bàsiques.

Esta línia de subvenció nominativa està pendent de la comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Comissió de servicis del lloc de treball de viceinterventor/a de la Diputació de València

Provisió temporal en comissió de servicis del lloc de treball de viceinterventor/a, incardinat en el centre Intervenció de la Diputació de València.

Convocatòria per a la concessió de subvencions amb destinació a actuacions Smart Cities 2020

El BOP núm. 109, de 9 de juny, publica la convocatòria de subvencions amb destinació a actuacions de Smart Cities 2020, destinada a ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors de la província de València.

Anunci de Divalterra SA sobre la convocatòria de tres processos selectius per a la cobertura temporal d’un lloc de programador-administrador de sistemes, un de programador i un de programador web

Des de hui es poden consultar les bases completes d’estes tres convocatòries i els terminis de presentació de les sol·licituds de participació en el Portal d’Ocupació de l’empresa (www.divalterra.es).

València, 17 de juny de 2020. El director gerent, Antonio Mas Atienza.

Segon període de recaptació voluntari

Publicat en el BOP de dimarts 30 de juny de 2020 (vore anunci)

Convocatòria del Premi Alfons Roig a la Trajectòria Artística 2020

Publicada en el BOP de dimarts 23 de juny de 2020 (vore anunci)

Imatge tornar enrere