Subvencions per a la construcció o reposició d'infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, historicoartístic i mediambiental

Convocatòria dirigida als municipis de la província de València de menys de 30.000 habitants

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 25 de juliol de 2019.

Subvencions per a activitats de promoció turística 2019

Convocatòria dirigida als municipis i entitats locals menors de la província de València de menys de 30.000 habitants

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 25 de juliol de 2019

Tercer període de recaptació voluntari

Entre els dies 15 de juliol i 1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos, es durà a terme la recaptació dels tributs dels ajuntaments i altres entitats públiques que han delegat en la Diputació aquesta funció.

Resolució subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica a la provincia de València 2019

Ajudes dirigides a ajuntaments i mancomunitats de la província de València. La sol·licitud es presentarà a través de la Carpeta d'Ajuntaments.

Termini de presentació: del 24 d'abril fins al 8 de maig de 2019 

Resolució de la convocatòria de subvencions destinades a projectes de recuperació de la memòria històrica.

Subvencions destinades a esportistes de motociclisme de velocitat 2019

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 23 de juliol de 2019.

Cicle Teatre de la Memòria 2019

Aprovació de preus públics per a l'exhibició en el Teatre Principal de València

Convocatòria de subvencions per a la certificació energètica d'edificis públics 2019

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 3 de juliol fins al 30 de juliol de 2019.

Accés a la publicació en la Base de Dades Nacional de Subvencions, ací

Subvencions a la Gestió Forestal Sostenible 2019

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments de la província de València que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 12 de juliol de 2019.

Segon període de recaptació voluntari

El periode de cobrament dels tributs dels ajuntaments i altres entitats que han delegat en la Diputació la recaptació serà entre els dies 1 de juny i 1 d'agost de 2019. 

 

Imatge tornar enrere