REACCIONA: subvencions per a la millora del cicle integral de l'aigua 2020

Ampliació del termini d'execució i justificació de les subvencions fins al 30 de desembre de 2021.

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a associacions juvenils. Any 2021

Podran acollir-se a aquestes ajudes les associacions juvenils de la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 19 d'abril de 2021.

Subvencions per a campanyes de salut pública el 2021

Podran acollir-se a aquestes ajudes els ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la província de València amb població no superior a 20.000 habitants.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional que s'exigeix serà del 9 de març fins al 9 d'abril de 2021.

Subvencions per a entitats d'acció social el 2021

Podran acollir-se a aquestes subvencions les mancomunitats de municipis, les associacions, les fundacions i les federacions sense ànim de lucre que tinguen l'adreça social i actuen a la província de València en l'àmbit de l'acció social.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 9 d'abril de 2021.

Convocatòria de subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica per al 2021

Termini de presentació: fins al 30 de març de 2021. La sol·licitud es presentarà per internet en la Carpeta d'Ajuntaments.

Primer període de recaptació voluntari

Entre els dies 1 de març i 3 de maig de 2021, ambdós inclosos, es recaptaran els tributs dels ajuntaments i altres entitats públiques que n'han delegat la recaptació en la Diputació. 

Programa Provincial d'Activitats Preventives per al 2021

Dirigit als municipis de la província de València amb una població inferior a 20.000 habitants.

Procés de selecció dels municipis que participaran en les activitats culturals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València 2021

La Diputació de València, a través de l'Àrea de Cultura, duu a terme les campanyes d'activitats culturals anomenades Les Arts Volant, D’Arrel, Escena Erasmus, Etnomusic i Desconfinant la Cultura, mitjançant les quals difon la cultura a les comarques de la província.
 
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP: del 26 de febrer a l'11 de març de 2021.

Imatge tornar enrere