REACCIONA: subvencions per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d'incendis forestals destinades a ajuntaments 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

REACCIONA: subvencions per a la millora del cicle integral de l'aigua 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

REACCIONA: subvencions per a la implantació del programa 50/50 en les escoles públiques 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

REACCIONA: subvencions per a la instal·lació d'energies renovables en edificis i equipaments municipals 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 9 de setembre de 2020.

Subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica 2020

Termini de presentació: fins al 3 d'agost del 2020

BOP de divendres 17 de juliol de 2020 (vore anunci)

Subvencions a les entitats locals amb destinació al sosteniment dels serveis socials generals 2020

Subvencions nominatives a les entitats locals de la província de València amb destinació al sosteniment dels serveis socials generals 2020, programes de prestacions socials bàsiques.

Esta línia de subvenció nominativa està pendent de la comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Comissió de servicis del lloc de treball de viceinterventor/a de la Diputació de València

Provisió temporal en comissió de servicis del lloc de treball de viceinterventor/a, incardinat en el centre Intervenció de la Diputació de València.

Anunci de Divalterra SA sobre la convocatòria de tres processos selectius per a la cobertura temporal d’un lloc de programador-administrador de sistemes, un de programador i un de programador web

Des de hui es poden consultar les bases completes d’estes tres convocatòries i els terminis de presentació de les sol·licituds de participació en el Portal d’Ocupació de l’empresa (www.divalterra.es).

València, 17 de juny de 2020. El director gerent, Antonio Mas Atienza.

Imatge tornar enrere