Subvencions al programa Equip Social de Base

Subvencions directes a ajuntaments, mancomunitats i agrupacions de municipis de la província amb l'objecte de contribuir econòmicament en els municipis menors de 15.000 habitants de la província de València

Concessió de subvencions al programa Equip Social de Base

Subvencions directes a ajuntaments, mancomunitats i agrupacions de municipis de la província amb l'objecte de contribuir econòmicament en els municipis menors de 15.000 habitants de la província de València

El primer període de recaptació (IVTM i taxes) s'ampliarà fins a l'1 de juliol del 2020

Decret d'ampliació del primer període voluntari de recaptació (veure adjunt)

Concessió de subvencions destinades a campanyes de salut pública 2020

Ajudes destinades a ajuntaments de municipis i entitats locals menors amb població no superior a 10.000 habitants.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional que s'exigix serà fins al 30 de març del 2020.

Concessió a entitats locals de les Activitats Culturals 2020: Les Arts Volant, Escena Erasmus i D’Arrel

El BOP núm. 50, de 12 de març de 2020, publica la selecció de les entitats locals on es realitzaran les activitats culturals organitzades per l'Àrea de Cultura de la Diputació de València.

Convocatòria per a la provisió interina del lloc de secretaria-intervenció en el Servici d'Assessorament Municipal

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos i termini d'esmena en relació a la convocatòria amb caràcter d'urgència mitjançant concurs del lloc de secretaria-intervenció amb seu a Casas Altas (Racó d'Ademús)

Ampliació del termini de justificació de subvencions per a vehicles elèctrics 2019

S'ha ampliat el termini de justificació per Decret núm. 2068, de 24 de febrer del 2020, fins al 10 de juliol del 2020.

La Ruta de la Salut el 2020

Concessió d'ajudes en espècie a municipis i entitats locals menors

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 5 al 30 de març del 2020.

Programa d'anàlisi per a la prevenció i el control de la legionel·la en l'exercici 2020

Concessió d'ajudes en espècie a municipis i entitats locals menors de la província de València amb població no superior a deu mil habitants

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 5 al 30 de març del 2020.

Imatge tornar enrere