Segon període de recaptació voluntari

Publicat en el BOP de dimarts 30 de juny de 2020 (vore anunci)

Convocatòria del Premi Alfons Roig a la Trajectòria Artística 2020

Publicada en el BOP de dimarts 23 de juny de 2020 (vore anunci)

Subvencions per al finançament dels programes juvenils 2020

Destinades a les associacions juvenils de la província.

BOP divendres 19 de juny de 2020 (vore anunci)

Subvencions per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius de la COVID-19

Destinades a mancomunitats i associacions de municipis de la província.

Termini de presentació de sol licituds: pendent de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP divendres 19 de juny de 2020 (vore anunci)

Subvencions per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius de la COVID-19

Termini de presentació de sol licituds: pendent de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP divendres 19 de juny de 2020 (vore anunci)

Subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors adherits a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere 2020

BOP de dijous 18 juny del 2020 (vore anunci)

Data d'inici del termini de presentació: 19/06/2020
Data de fi del termini de presentació: 13/07/2020

Subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens o contra la violència de gènere per al 2020

BOP de dijous 18 de juny del 2020 (vore anunci)

Data d'inici del termini de presentació: 19/06/2020
Data de fi del termini de presentació: 13/07/2020

Imatge tornar enrere