PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2015

La Diputació de València convoca el PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2015, dirigit al personal de les entitats locals de la província de València i a personal de la pròpia Diputació.
El termini per a la sol·licitud de cursos és del 20 de febrer al 26 de març de 2015.


BASES I CATÀLEG DE CURSOS


Telèfons d’informació: 902460202 / 963883985
Correu electrònic: formacion@dival.es

AJUDES A MANCOMUNITATS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS EN MATÈRIA DE SALUT MENTAL I ALZHEIMER DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2015

Es convoquen les ajudes destinades a entitats l’àmbit d’intervenció de les quals siga exclusivament i específicament la salut mental, així com la malaltia d’Alzheimer i altres demències vinculades a l’envelliment.
BASES

AJUDA A FALLES 2015

L’àrea de cultura de la Diputació de València posa a la vostra disposició el model de sol·licitud d’ajudes per a las FALLAS 2015, polse ací.
 

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA. PROJECTES CULTURALS SINGULARS 2015. AJUNTAMENTS ENTRE 20.000 I 100.000 HABITANTS

La Diputació de València, a través del SARC, convoca les subvencions que s’indiquen en les següents

BASES.
Termini de presentació fins al 25 de febrer de 2015.

RESOLUCIÓ

SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS 2015 (Ajuntaments fins a 20.000 habitants)

La Diputació de València a través del SARC convoca la concessió d’ajudes per a la realització d’activitats culturals per a l’any 2015.
Termini de sol·licitud fins al 25 de febrer de 2015.
BASES 

RESOLUCIÓ

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EN FESTES POPULARS 2015 (Ajuntaments fins a 20.000 habitants)

Diputació de València convoca la concessió d’ajudes econòmiques per a la realització d’activitats durant les festes populars i locals.
El termini de sol·licitud és fins al 25 de febrer de 2015.
BASES

RESOLUCIÓ

SUBVENCIONS PER A LA COMPRA D’EQUIPAMENT PER A CENTRES CULTURALS 2015

La Diputació de València convoca les ajudes que s’indiquen per als ajuntaments de la província de València de fins a 100.000.
El termini de sol·licitud és fins al 25 de febrer de 2015.
BASES

RESOLUCIÓ

PLA DE DROGODEPENDÈNCIES 2015

La Diputació de València publica les bases per a la concessió d’ajudes d’activitats en matèria de prevenció de drogodependències dirigides als Ajuntaments de la província de València per a l’any 2015.
El termini de sol·licitud és fins al 26 de febrer de 2015.
BASES

CONCESSIÓ
 

AJUDES PER AL SOSTENIMENT DELS SERVICIS SOCIALS GENERALS

La Diputació de València convoca les ajudes per a contribuir al manteniment i desenrotllament dels Servicis Socials Generals que atenen la problemàtica social de qualsevol ciutadà, el desenrotllament comunitari i la prevenció primària de situacions de segregació o de marginació.
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 16 de febrer de 2015.
BASES

Imatge tornar enrere